Poročilo o uspešnosti izvedbe operacije

Ime operacije

Izvedba tržne raziskave ANALIZA ITALIJANSKEGA TRGA IN OPREDELITEV IZVOZNIH TRŽNIH PRILOŽNOSTI ZA PODJETJE 4DESIGN D.O.O.

 

Povzetek

Podjetje 4 DESIGN spada med vodilna slovenska podjetja na področju projektiranja, izvedbe in izposoje sejemskih in prireditvenih struktur ter ponuja strankam inovativne in modularne rešitve. Glede na geografsko bližino, dobro poznavanje italijanskega jezika ter izkušenj, ki jih je podjetje na tem trgu že pridobilo, smo ocenili, da ima podjetje dobre možnosti za povečanje svojega obsega prodaje na tem trgu, začenši s severnimi regijami. S pomočjo zunanjega izvajalca smo izvedli še natančno analizo tega trga, kjer smo pridobili vse pomembne informacije za definiranje naše poslovne priložnosti in opredelitev izvoznega plana.

Rezultat operacije

Izbrano svetovalno podjetje je izvedlo kvalitetno analizo italijanskega trga in ponudbe sejemskih rešitev, kar nam je dalo vpogled v stanje in trende na trgu, prav tako smo s pomočjo pridobljenih podatkov in informacij dobili podlago za oblikovanje strategije pozicioniranja, da bomo lahko dosegli želeni prodajni rezultat. Raziskava vsebuje tudi analizo konkurence in celo možnost sinergičnih učinkov poslovanja v določenih segmentih ponudbe. Raziskava nam daje pregled, kdo so glavne tipologije kupcev, navaja tudi že konkrento izbrane potencialne partnerje za prvo fazo širitve na italijanski trg in tako nam služi kot osnova za takojšnje aktivnosti na tem trgu. Poleg zelo ciljnih informacij, ki dobro definirajo naše izvozne priložnsoti, nam raziskava daje tudi zelo koristne informacije o splošnih družbenih in ekonomskih značilnostih te držav ter o poslovnih navadah, ki se jim bomo morali prilagoditi. Lahko rečemo, da smo dobili vse ključne informacije in podatke, ki nam bodo služili kot osnova za oblikovanje strukturiranega nastopa na italijaskem trgu.

ess-4d-2

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).